Eft koppintás fogyás vélemények

Az EFT segítségével néhány perc múltán képes volt mélyeket lélegezni, holott ebben az élményben már hosszú ideje nem eco slim apteegis része, és nem is remélte, hogy egyszer még lesz. Nem csoda hát, hogy a visszanyert szabadság örömkönnyeket csalt a szemébe. Az újdonságokat mindenki némi bizalmatlansággal fogadja, ha nem mindjárt elutasítással, amennyiben nem követik a régi, megszokott gondolkodási mintákat és tapasztalatokat, még inkább így van ez, ha egyenesen a fejük tetejére állítják azokat.

Az emberiség történetében egymást követik az ezt igazoló példák. Ám újdonságok ennek ellenére folyamatosan születnek, és egyre több figyelmet követelnek maguknak, felébresztik a kíváncsiságunkat, érdeklődésüket.

eft koppintás fogyás vélemények

Biztos vagyok benne, hogy ez az új, EFT-nek nevezett módszer a teljes neve Emotional Freedom Techniques, vagyis az érzelmi szabadság technikája is megbirkózik majd az újdonságokat elmaradhatatlanul kísérő szkepticizmussal, és figyelemreméltó sikereivel a kételkedőket is meggyőzi.

Mennyire hajlandó megválni, kedves olvasóm, a megszokott mintáktól, amelyek megszabják, hogyan működjék a világ, milyen legyen, illetve mi eft koppintás fogyás vélemények benne és mi nem? Előfordulhat, hogy a kezében tartott könyvben bemutatott módszer átlépi képzeletének eddigi határait, még akkor is, ha felvilágosultnak és az új dolgokra nyitottnak érzi magát.

Lényeges szempont volt eközben, hogy olyan lehetőségeket, technikákat találjak és fejlesszek tovább, amelyekkel még hatékonyabban, eredményesebben és kíméletesebben oldhatom meg - vagy legalábbis enyhíthetem - kezeitjeim problémáit.

Jó úton haladtam efelé, hiszen a bioenergiával, a zavarok eft koppintás fogyás vélemények az egyensúly mechanizmusával foglalkoztam, egyre inkább bevonva a kezelések folyamatába jobb agyféltekénk találékony, képeket teremtő, intuitív képességét. Ekkor találkoztam az EFT-vel, amelyben felismertem az enyémhez hasonló szemléletmódot, valamint a hatékonyságra és egyszerűségre törekvést, ugyanakkor e módszer lenyűgöző egyszerűsége kételyeket ébresztett eft koppintás fogyás vélemények Lehetetlen, hogy ilyen egyszerű, mégis hatékony!

Csak megkopogtatunk az ujjunkkal néhány pontot a testünkön, miközben elsuttogunk néhány szót - és ez már számtalan esetben bevált? Hogyan is juthattam volna más következtetésre, saját szememmel látva, hogyan válik semmivé néhány perc alatt, végtelenül egyszerűen a fejfájás, a nyakfájás, a herpesz okozta fájdalom, a viszketés, a nehéz légzés, a feszültség, a félelem, a trauma és számos még öszszetettebb, lelki, illetve lelki eredetű testi tünet?

Ellenállásom korlátai mindezek hatására leomlottak - még ha egy vékonyka hang a háttérből azt suttogja is: Ez akkor is lehetetlen Ezzel a módszerrel jó esélye van a szó legszorosabb értelmében a saját kezébe venni az egészsége, jólléte és sikeressége feletti uralmat.

Azt ugyan nem ígérhetem, hogy minden problémáját megoldhatja ily módon, mivel azonban az EFT hatóköre széles, teljes joggal remélhető, hogy az olvasónak is segítségére lesz. A következőkben először néhány általános információt olvashat az EFT-ről. A részletekbe nem bonyolódom bele túlságosan, hiszen ez ellentmondana a könyv eredeti szándékának, amely az EFT gyakorlati alkalmazását kívánja előtérbe helyezni.

Az elektromosság használatához sem szükséges ismernünk annak fizikáját, elegendő csupán néhány fortélyt megtanulni, és betartani a eft koppintás fogyás vélemények előírásokat.

Ugyanitt megadom Gary Craig weboldalának címét is, ahol az EFT eredeti változata mellett számos más, hasznos anyag is megtalálható. Ez a könyv könnyen megjegyezhető és alkalmazható technikákat ismertet, amelyek egyszerűségük ellenére nagyon komoly eredményeket hozhatnak.

Ez azonban nem jelenti azt, hogy az ember nyomban az EFT mesterévé válik.

Horst Benesch: Kopogtass Az Egészségedért!

Ahhoz, hogy bonyolultabb problémákat is eredményesen kezelhessünk vele, a módszer elmélyültebb tanulmányozására, továbbá pszichológiai háttérismeretekre és tapasztalatra van szükség.

Csakis így lehet élni az EFT nyújtotta valamennyi lehetőséggel. Az önmagunkon végzett kezelést - ahol javallott - szakszerű orvosi diagnózisnak kell megelőznie!

A kezelések megkezdése előtt mindig ki kell kérnünk kezelőorvosunk vagy természetgyógyászunk véleményét; e nélkül semmiképp sem tanácsos elkezdeni az önálló gyakorlást. Akkor leszünk a legeredményesebbek, ha az EFT-t az orvosi vagy pszichoterápiás kezelés mellett alkalmazzuk - amennyiben ez utóbbiakra szükség van.

Ennél a módszernél általában nem kell kellemetlen mellékhatásokra számítani, de nem zárható ki, hogy kivételes esetekben nem kívánt hatás is felléphet. Az is fontos továbbá, hogy az ember testi és lelki értelemben egyaránt teljes felelősséget vállaljon, ha e módszer mellett dönt. Amennyiben másoknak kíván az EFT-vel segíteni, őket is emlékeztesse személyes felelősségükre! A könyvben ismertetett EFT-gyakorlatok helytelen alkalmazásából adódó esetleges nem kívánt mellékhatásokért sem a szerző, sem a kiadó, sem más, EFT-vel dolgozó személy nem fogyás Pünkösd a felelősséget.

Megjegyzés: a könyvben szereplő példákban a betegeim nevét a személyi jogok védelme érdekében megváltoztattam, életkorukról pedig nem teszek említést. Hosszas ellenállás és vonakodás után ugyan, de már az orvostudomány képviselői is egyre inkább beépítik munkájukba - úgy a eft koppintás fogyás vélemények, mint a kezelésbe - ezt a több mint esztendős, ősi tudást.

eft koppintás fogyás vélemények

Ez azért is olyan meglepő, mert ennek az életenergiának" a létezését tudományos módszerekkel még nem bizonyították, csupán a hatása alapján mutatható ki.

E téren tehát még hiányosak az ismereteink. Ám tudományos bizonyíték ide vagy oda - végső soron mégis a tapasztalatok és a vitathatatlan hatások számítanak. Jó példa erre az elektromos energia: bár nap mint nap élvezzük az elektromos energia áldásait, nem tudjuk, hogyan is működik valójában. Ha a kutatók és a felfedezők arra vártak volna, hogy a tudomány magyarázatot találjon felfedezéseikre, még ma is nélkülöznünk kellene a technika számos vívmányát, s kénytelenek lennénk lemondani azokról a technikai csodákról, amelyek ma már a mindennapjainkhoz tartoznak.

Az elektromosságnak nevezett energiaformával végzett kísérletek és a belőlük származó alkalmazási módok a jelenség pontos 10 megértésének hiányában is folyamatosan elősegítették a technika fejlődését. Miközben az elektromos energia mindennapjaink részévé vált, alig veszünk tudomást arról, hogy mennyire elektromos lények" vagyunk mi magunk is, és milyen nagymértékben függenek testünk életfolyamatai az elektromosságtól.

Nem tudnánk élni például az idegpályákon végigfutó elektromos impulzusok, a sejtmembránokon keletkező elektromos potenciál vagy az agy EEG és a szív EKG által generált elektromos áram nélkül. Miért hagyjuk hát figyelmen kívül azt, ami ennyire közel áll hozzánk, sőt életben tart bennünket?

CSINÁLD EZT! - Szálkásító MELL \u0026 HAS Edzés - FOGYÓ, SZÁLKÁSÍTÓ PROGRAM

Miért utasítjuk el az életenergiánkat, amelynek létezését nap eft koppintás fogyás vélemények nap megtapasztaljuk? A sok bölcsességet magában hordozó népnyelv egyértelműen felhívja rá a figyelmet. Ha levertnek, szétszórtnak vagy fáradtnak érezzük magunkat, azt mondja: nincs energiánk", erőtlenek vagyunk, se erőnk, se velőnk", ellenkező esetben pedig: teli vagyunk energiával", tetterővel, és csak úgy szikrázunk a feszültségtől" ha heves érzelmek eft koppintás fogyás vélemények bennünk Nem is lenne ember az ember, ha eft koppintás fogyás vélemények indulna el ezen a nyomon.

A kínaiaknak már esztendővel ezelőtt tudomásuk volt az emberi test energia-körforgásának komplex rendszeréről, a meridiánrendszerről, amelyet átjár a láthatatlan őserő" vagy életenergia", a esi a szanszkrit prána szó megfelelője. A kínai gyógyászat ennek a rendszernek és ennek az életenergiának a tanulmányozásából ered. Felfogása szerint az ember akkor egészséges, akkor van egyensúlyban, ha a esi zavartalanul áramlik keresztül ezen a rendszeren.

Ha valami megzavarja az életenergia áramlását, felborul az egyensúly, ez pedig betegséghez vezet. Ezen az ősi tudáson alapul a közismert akupunktúra és az akupresszúra. Az újabbak közül mindenekelőtt dr. George Goodheartot emelném ki, aki főként az alkalmazott kineziológia" területén járult hozzá az ázsiai gyógyászati rendszer terjesztéséhez, továbbá megemlíteném dr. John Diamondot, aki a pszichoterápiát gazdagította energetikai irányultságú behaviorista kineziológiájával", bizonyos meridiánokat rendelve az egyes érzelmi területekhez.

És itt van persze John Thie Touch for Health" érintéssel az egészségért elnevezésű eljárása, amely az élet közismert alapjává emelte az energetikai eft koppintás fogyás vélemények. A fentiek - sok más felfedezéssel együtt - vezettek a meridiánok, a bennük áramló életenergia, valamint a test, a lélek és a szellem közötti kapcsolat felismeréséhez, továbbá az egyéni terápiamodellek létrejöttéhez.

eft koppintás fogyás vélemények

Energiaterápia Az imént vázolt fejlődés végül egy új irányzatba torkollt, amelyet összefoglalóan energiaterápiának" neveztek el. E tág fogalom körébe tartozott az az irányvonal is, amely az elmúlt évszázad es éveinek végétől a pszichoterápiából indult ki, és először az Egyesült Államokban talált - azóta egyre növekvő - érdeklődésre.

Ez volt a Meridian Based Psychoterapies", vagyis meridiánterápia vagy energetikai pszichoterápia, az energetikai pszichológia, és roként a kopogtatással dolgozó akupresszúra.

Callahan a csiről és a meridiánrendszerekről szóló ősi ázsiai tudást Goodheart és Diamond felismeréseivel és fejlesztéseivel, a neurolingvisztikai programozással NLP és más ismeretekkel kiegészítve olyan módszerré fejlesztette, amely alkalmazza többek között az izomteszteket, a meridiánpontok kopogtatását, valamint a szemmozgás megfigyelését. Mindezeken túl egy olyan tézist is felállított, amely döntően megváltoztatta eddigi tudásunkat a pszichoterápiáról, egyáltalán a terápiáról: Valamennyi negatív érzelem és érzelmi alapú testi probléma oka a test energiarendszerének zavara.

Callahan ezzel paradigmaváltást vezetett be, elhagyva azt a pszichoterápiában Freud óta széles körben elterjedt nézetet, miszerint a negatív élmények tüneteket váltanak ki, amelyeknek a megszüntetéséhez fel kell kutatni, majd időnként fájdalmas módon fel kell dolgozni ezeket az élményeket.

Lefordítod a leírást magyar Magyarország nyelvre a Google Fordító segítségével? Leírás visszafordítása angol Egyesült Államok nyelvre Fordítás Lower your stress levels, reduce anxiety, overcome fears, relieve pain, get better sleep, and so much more. All made possible with access to hundreds of meditations in the Tapping Solution App.

Tegyük fel, hogy önt megmagyarázhatatlan félelem fogja el a sötétben: elkezd szédülni, kiveri a hideg veríték. Tegyük fel továbbá, hogy hatesztendős korában egyszer hirtelen kialudt a fény a pincében, és önön páni félelem lett úrrá, mert nem talált ki.

eft koppintás fogyás vélemények

Ez pedig a már említett testi kísérő tünetekkel járt. A szokásos pszichoterápiai gyakorlat - a félelem tünetegyüttesét megszüntetendő - kideríti, hogy ez a pince beli élmény a félelem oka, majd ezt az élményt megpróbálja feldolgozni. A traumát tudatosan vagy tudattalanul elraktározó emlékezet 13 Úton az EFT felé-egy kis kirándulás I19J egy kiváltó inger hatására később is felidézi a test energiarendszerének zavarát, így a tünetegyüttes ismét jelentkezik. Esetünkben ez azt jelenti, hogy a pincebeli élmény nem közvetlenül vezet a félelemérzethez, hanem a test energiarendszerének zavarát váltja ki, és csak e zavar nyomán lép fel a félelem fizikai kísérő tünetként.

Tehát először az energiarendszerben kell zavarnak támadnia ahhoz, hogy negatív tünetegyüttes jelentkezhessen, ez pedig azt jelenti, hogy ha egy negatív élmény emléke nem okoz zavart az energiarendszerben, akkor negatív tünetegyüttes sem jelentkezik.

Hajdú Ildikó

Ezzel magyarázható, hogy míg némelyek szenvednek negatív élményeik emlékétől, addig mások nem, illetve hogy ugyanaz az élmény különböző személyekből különböző reakciókat vált ki: az élmény hatására keletkező energetikai zavar foka eltérő, illetve bizonyos körülmények között nem is áll be zavar. Az alábbi ábrából egyértelműen kitűnik a hagyományos és az energetikai pszichológia közötti különbség: Hagyományos pszichoterápia, illetve pszichológia trauma - a trauma emléke - kiváltó inger negatív érzés - tünet Energetikai pszichológia trauma - a trauma emléke - kiváltó inger l az energiarendszer zavara 1 negatív érzés - tünet 14 I 20 I Úton az EFT felé-egy kis kirándulás Ha közvetlenül a tünet fellépésekor pozitív hatást gyakorolunk az energiarendszer zavarára, és a rendszer újra egyensúlyi helyzetbe kerül, akkor anélkül vagyunk gyógyító hatással a tünetekre, hogy a terhes élményt fel kellene dolgoznunk.

Ebből az következik, hogy - ellentétben a eft koppintás fogyás vélemények pszichoterápiai gyakorlattal - egyetlen módszerrel, a meridiánpontok kopogtatásával, kezelni tudjuk a legkülönfélébb tüneteket fájdalmat, légzési panaszokat, bőrproblémákat, félelmet, fóbiákat, dühöt, szenvedélybetegséget, táplálkozási zavarokat, allergiát stb. Ezen az elven alapul a dr. Callahan által kifejlesztett TFT-módszer is. Ő a diagnózist egy izomteszt alapján állítja fel, majd meghatározza az adott zavar esetén kezelendő meridiánt és a meridiánpontok kopogtatásának sorrendjét.

A kezelés lerövidítése érdekében az egyes problémákhoz megállapított bizonyos algoritmusokat vagyis előre meghatározott sorrendben kopogtatandó meridiánpontok sorozatát. Kezelési módszerének eredményessége lenyűgöző volt.

EFT Gary Craig a pszichológia iránt érdeklődő, hozzá tudományos igényességgel forduló mérnökember éveken át keresett egy olyan módszert, amely képes hatékonyan megszüntetni az ember érzelmi problémáit.

Tudományos igényének azonban a megismert eljárások egyike sem felelt meg, egyik sem hozta a kívánt eredményt, ráadásul túlságosan időigényesek, önkényesek és eredménytelenek voltak.

A személyiségfejlesztés kimutathatóan hatékony technikájának kutatása végül elvezette őt dr. Callahanhez, akinél megismerkedett a TFT-vel. Ez a módszer mély benyomást tett rá, ám 15 kritikus tudományos szemléletmódja miatt hamarosan kételkedni kezdett a TFT néhány meg nem erősített alapfeltevésében. Kételkedésének köszönhető, hogy új elméletekkel állt elő, amelyekkel aztán túlszárnyalta a TFT-t.

Az eredmény: az érzelmi szabadság technikája, vagyis az EFT. Az EFT a számos érzelmi zavaron alapuló és messze több az ilyen eset, mint azt eft koppintás fogyás vélemények feltételeztük érzelmi és testi probléma kezelésének egyik hatékony módszere.

A módszer lényege - akár a TFT-nél - hogy az ujjainkkal sorban megkopogtatunk bizonyos meridiánpontokat, miközben az adott problémára vonatkozó mondatokat kimondva erre a problémára hangolódunk.

A tapasztalat azt mutatja, hogy a kézzel történő kopogtatás energiát juttat a meridiánpályákra, majd ez az energia megszünteti a meridiánrendszerben keletkezett zavart.

Látható tehát, hogy az EFT is követi Callahan alapfeltevését, miszerint: Valamennyi negatív érzelem és érzelmi alapú testi probléma oka a test energiarendszerének zavara.

Gary Craignek sikerült eljárását a TFT-hez képest alaposan leegyszerűsíteni: eddig ugyanis diagnosztikai módszerekkel kellett megkeresni minden egyes problémához a megfelelő pontsorozatot algoritmustilletve a problémára illő, már meglévő algoritmust kellett alkalmazni. Ő viszont minden zavarra egységesen érvényes, egyetlen algoritmust fejlesztett ki, mégpedig úgy, hogy az valamennyi főmeridiánt lefedje.

Micsoda könnyebbség! Ezzel 17 Mi az EFT? I 23 feleslegessé vált a meridiánok és a pontsorozatok megállapításához szükséges izomteszttel történő - Craig szerint amúgy is megbízhatatlan - diagnosztizálás is. A sok algoritmus és időigényes vizsgálat helyett most már csupán egyetlen, általános érvényű algoritmusunk van.

Érdekesmegbeszélések